Diensten

Hieronder een greep uit onze diensten. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op!

Directievoering

Hierbij wordt de opdrachtgever vertegenwoordigd. Dit gebeurt binnen een overeengekomen bevoegdheid, tijdens uitvoering van projecten, door de processen en procedures te beheersen in tijd, kwaliteit en geld. Tijdens de uitvoering wordt geregeld dat de alle overeengekomen verplichtingen tussen de diverse partijen worden nagekomen.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij de uitvoering van het project;
 • Het vervangen en ondersteunen van de interne projectleider realisatie;
 • Het organiseren en coördineren van overleggen met derden;
 • Het bijwonen van vergaderingen, zowel met interne als met externe partijen;
 • Het adviseren en ondersteunen van de toezichthouder;
 • Het leiden en bijwonen van de bouwvergaderingen;
 • Het bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie;
 • De voortgangsbewaking;
 • Kostenbewaking en signalering;
 • Het beoordelen van (niet-) verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk;
 • Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid;
 • Het adviseren van de opdrachtgever m.b.t. de termijnbetalingen;
 • Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties.

Toezicht

Het toezicht op projecten betreft de werkzaamheden ten behoeve van de controle op de uitvoering vanaf de start t/m de oplevering van een project. Hierbij spelen planning en kwaliteit een belangrijke rol.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid en het ondersteunen van de directievoerder;
 • Er op toezien dat het project volgens bestek en tekeningen wordt uitgevoerd;
 • Het toezien op veiligheid op de bouwplaats;
 • Het bijwonen van vergaderingen, zowel intern als met externe partijen;
 • Het bijwonen en notuleren van de bouwvergaderingen;
 • Het houden van toezicht op de uitvoering door de aannemer;
 • Vastleggen van de voortgang van werkzaamheden;
 • Signaleren van afwijkingen, bestekswijzigingen, meer- en/of minderwerk;
 • Het beoordelen van de door de aannemer aangeleverde hoeveelheden en weekstaten.

Uitvoering

Het realiseren van projecten op het gebied van grondwerk, aanleg van riolering, wegenbouw en oeverbescherming.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

 • Organiseren van personeel, materieel en materialen;
 • Leiding geven aan personeel en onderaannemers;
 • Zekerstellen van de kwaliteit van het werk;
 • Bewaken van de planning en begroting;
 • Signaleren van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk;
 • Bijhouden van de projectadministratie;
 • Opstellen van termijnen en eindafrekening.